Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Ústřední knihovna

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Licencovaný zdroj  Academic Search Ultimate  [připojit | Shibboleth]  – multioborová plnotextová databáze
Licencovaný zdroj  ACS Journals  [připojit]  – plné texty časopisů Americké chemické společnosti
Licencovaný zdroj  African American Music Reference  [připojit]  – referenční zdroj pro hudbu
Licencovaný zdroj  American Film Institute Catalog  [připojit]  – bibliografická databáze o filmech
Licencovaný zdroj  American History in Video  [připojit]  – multimediální databáze z dějin Ameriky
Licencovaný zdroj  American Music  [připojit]  – nahrávky americké hudby
Licencovaný zdroj  Annual Reviews  [připojit]  – prestižní časopisy z biomedicíny, přírodních a společenských věd
Licencovaný zdroj  Anopress IT  [připojit]  – plné texty mediálních zdrojů ČR
Licencovaný zdroj  Art & Architecture Source  [připojit | Shibboleth]  – databáze informací o všech uměleckých oborech
Licencovaný zdroj  Art Index Retrospective  [připojit | Shibboleth]  – bibliografická databáze orientovaná na dějiny umění
Licencovaný zdroj  ASPI  [připojit]  – automatizovaný systém právních informací
Licencovaný zdroj  ATLA Religion Database with ATLASerials  [připojit | Shibboleth]  – databáze orientovaná na teologii a religionistiku
Licencovaný zdroj  Beck-online  [připojit]  – česká databáze pro právníky
Volně dostupný zdroj  Bibliographia medica Čechoslovaca (Medvik)  [připojit] Free  – volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
Volně dostupný zdroj  Bibliographia medica Slovaca  [připojit] Free  – volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
Licencovaný zdroj  Biological Abstracts (1987-2012)  [připojit]  – bibliografická databáze pro biologii a biomedicínu
Licencovaný zdroj  BioOne  [připojit | Shibboleth]  – plné texty biologických časopisů
Licencovaný zdroj  BMJ Journals Online Collection  [připojit | Shibboleth]  – kolekce plných textů časopisů z klinické medicíny
Licencovaný zdroj  Brepolis Latin Complete  [připojit]  – databáze latinských textů z produkce Brepols Publishers
Licencovaný zdroj  Business Source Complete  [připojit | Shibboleth]  – vědecká obchodní databáze
Licencovaný zdroj  Cambridge Core  [připojit | Shibboleth]  – plné texty časopisů
Licencovaný zdroj  C.E.E.O.L.  [připojit]  – plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
Licencovaný zdroj  Central & Eastern European Academic Source  [připojit | Shibboleth]  – multioborová databáze ze střední a východní Evropy
Licencovaný zdroj  Classical Music Library  [připojit]  – nahrávky vážné hudby
Licencovaný zdroj  Classical Music Reference Library  [připojit]  – encyklopedie klasické hudby
Licencovaný zdroj  Classical Performance in Video  [připojit]  – interpretace klasické hudby na videu
Licencovaný zdroj  Classical Scores Library  [připojit]  – databáze partitur
Licencovaný zdroj  Computer Science Library  [připojit]  – plné texty knih z výpočetní techniky
Licencovaný zdroj  Contemporary World Music  [připojit]  – nahrávky moderní hudby
Volně dostupný zdroj  Česká národní bibliografie  [připojit] Free  – publikační činnost na území ČR
Volně dostupný zdroj  Články v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL)  [připojit] Free  – analytické zpracování vybraných periodik
Licencovaný zdroj  Dance in Video  [připojit]  – videa tanečních představení
Volně dostupný zdroj  De Gruyter Open (Versita)  [připojit] Free  – kolekce Open Access časopisů ze střední a východní Evropy
Licencovaný zdroj  DynaMed  [připojit | Shibboleth]  – informační zdroj pro medicínu
Licencovaný zdroj  EBM Reviews  [připojit]  – zdroj pro medicínu založenou na důkazu
Licencovaný zdroj  e-books: Elsevier  [připojit]  – obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS
Licencovaný zdroj  e-books: Springer  [připojit]  – multioborová kolekce e-knih
Metazdroj  EBSCO  [připojit | Shibboleth]  – megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory
Licencovaný zdroj  EBSCO eBook Collection  [připojit | Shibboleth]  – plné texty knih
Free-trial zdroj  Elgaronline  [připojit] Free-trial  – plné texty knih
Licencovaný zdroj  ENVIROnetBASE  [připojit]  – databáze zaměřená na životní prostředí
Volně dostupný zdroj  ERIC - Educational Resource Information Centre  [připojit] Free  – databáze pro pedagogiku
Licencovaný zdroj  FIAF International Index to Film Periodicals Database  [připojit]  – databáze dokumentů o filmu
Licencovaný zdroj  Film Index International  [připojit]  – bibliografická databáze o filmech
Licencovaný zdroj  Film & Television Literature Index with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – databáze pro studium filmu a televize
Licencovaný zdroj  Gale Literary Sources  [připojit]  – zdroje pro literaturu a literární vědu
Licencovaný zdroj  Garland Encyclopedia of World Music Online  [připojit]  – hudební encyklopedie
Licencovaný zdroj  GreenFILE  [připojit | Shibboleth]  – databáze zaměřená na životní prostředí
Licencovaný zdroj  Hein Online  [připojit]  – plné texty právnických časopisů
Licencovaný zdroj  Hospital Premium Collection  [připojit]  – databáze z oblasti lékařství a zdravotnictví
Licencovaný zdroj  IOPscience  [připojit]  – plné texty časopisů z fyziky
Licencovaný zdroj  Jazz Music Library  [připojit]  – nahrávky jazzu
Licencovaný zdroj  Journal Citation Reports  [připojit | Shibboleth]  – hodnotící faktory předních světových časopisů
Licencovaný zdroj  JSTOR  [připojit]  – archiv plných textů vědeckých časopisů
Licencovaný zdroj  Karger Online Journals  [připojit]  – plné texty časopisů vydavatelství Karger
Licencovaný zdroj  Kluwer Arbitration  [připojit]  – databáze právnických informací
Licencovaný zdroj  Lecture Notes in Mathematics  [připojit]  – plné texty od r. 1997
Licencovaný zdroj  Leisure Tourism  [připojit]  – portál zaměřený na turismus a cestování
Licencovaný zdroj  Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)  [připojit | Shibboleth]  – bibliografická databáze pro knihovnictví
Licencovaný zdroj  Lippincott Williams & Wilkins Journals  [připojit]  – plné texty lékařských časopisů
Licencovaný zdroj  Literature Online  [připojit]  – plné texty anglické a americké literatury
Licencovaný zdroj  Literature Resource Center  [připojit]  – biografická a bibliografická databáze pro literaturu s plnými texty
Licencovaný zdroj  Litterae ante portas  [připojit]  – soubor databází řeckých a latinských textů starověku a středověku
Volně dostupný zdroj  Manuscriptorium  [připojit] Free  – digitalizované historické dokumenty
Licencovaný zdroj  MEDLINE Complete  [připojit | Shibboleth]  – světová lékařská databáze
Licencovaný zdroj  MEDLINE Ovid  [připojit]  – světová lékařská bibliografická databáze
Volně dostupný zdroj  Monasterium  [připojit] Free  – virtuální archiv listin střední Evropy
Licencovaný zdroj  Music and Dance Online  [připojit]  – informační zdroj pro obor hudba a tanec
Volně dostupný zdroj  National Center for Biotechnology Information (NCBI)  [připojit] Free  – rozcestník pro biomedicínské obory
Licencovaný zdroj  Nature Publishing Group Collection  [připojit]  – plné texty vybraných časopisů
Licencovaný zdroj  Naxos Music Library  [připojit]  – hudební zdroj
Licencovaný zdroj  NEJM - The New England Journal of Medicine  [připojit]  – plné texty renomovaného lékařského časopisu NEJM
Licencovaný zdroj  Nursing@Ovid  [připojit]  – informační zdroj z oblasti ošetřovatelsví
Licencovaný zdroj  Ovid  [připojit]  – brána pro lékařství a zdravotnictví
Licencovaný zdroj  Oxford Art Online  [připojit]  – referenční publikace o umění
Licencovaný zdroj  Oxford English Dictionary  [připojit]  – slovník anglického jazyka
Licencovaný zdroj  Oxford Journals Online  [připojit]  – plné texty časopisů
Licencovaný zdroj  Oxford Music Online  [připojit]  – plné texty hudebních encyklopedií
Licencovaný zdroj  Oxford Scholarship Online  [připojit]  – databáze plných textů knih
Licencovaný zdroj  Popular Music Library  [připojit]  – nahrávky populární hudby
Licencovaný zdroj  PressReader  [připojit]  – online deníky a magazíny
Metazdroj  ProQuest  [připojit]  – multioborový plnotextový zdroj
Licencovaný zdroj  ProQuest Central  [připojit]  – multioborová databáze zahraniční literatury
Licencovaný zdroj  ProQuest Computer Science Collection  [připojit]  – databáze z počítačové vědy a výpočetní techniky
Licencovaný zdroj  ProQuest Natural Science Collection  [připojit]  – databáze GeoRef, ASFA, AGRICOLA, MEDLINE, TOXLINE ad.
Licencovaný zdroj  ProQuest Psychology Database  [připojit]  – časopisy z psychologie
Licencovaný zdroj  ProQuest Science Database  [připojit]  – přírodovědné a lékařské časopisy
Licencovaný zdroj  PsycARTICLES  [připojit | Shibboleth]  – plné texty časopisů z psychologie
Licencovaný zdroj  PsycINFO  [připojit | Shibboleth]  – specializovaná databáze pro psychology
Volně dostupný zdroj  PubMed  [připojit] Free  – volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE
Licencovaný zdroj  REAXYS  [připojit]  – databáze pro chemii
Licencovaný zdroj  Regional Business News  [připojit | Shibboleth]  – databáze zaměřená místní obchod a politiku
Licencovaný zdroj  RSC Journals (Gold Collection)  [připojit]  – plné texty časopisů Královské chemické společnosti
Licencovaný zdroj  ScienceDirect  [připojit | Shibboleth]  – plné texty přírodovědných (částečně i společenskovědních) časopisů
Licencovaný zdroj  SciFinder - Chemical Abstracts  [připojit]  – bibliografická databáze pro chemii
Licencovaný zdroj  SCOPUS  [připojit]  – bibliografická citační databáze
Licencovaný zdroj  Screen Studies Collection‎  [připojit]  – referenční zdroj pro filmové umění
Licencovaný zdroj  Smithsonian Global Sound for Libraries  [připojit]  – hudební nahrávky
Licencovaný zdroj  SocINDEX with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – plnotextová databáze pro sociologii
Volně dostupný zdroj  SPOLIT - SPOFOR - SPOMEDIA  [připojit] Free  – bibliografická databáze z oblasti sportu
Licencovaný zdroj  SPORTDiscus with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – databáze z oblasti sportu, sportovní medicíny a fitness
Licencovaný zdroj  Springer Link  [připojit]  – plné texty časopisů z přírodních věd, techniky a medicíny
Licencovaný zdroj  Thieme E-Book Library  [připojit]  – plné texty učebnic z lékařství
Licencovaný zdroj  UlrichsWeb Global Serials Directory  [připojit]  – největší světová databáze informací o časopisech
Licencovaný zdroj  UpToDate Online  [připojit]  – expertní klinická databáze
Licencovaný zdroj  Web of Science  [připojit | Shibboleth]  – citační a bibliografická databáze
Licencovaný zdroj  Wiley Online Library  [připojit]  – časopisy z vydavatelství Wiley (+Blackwell)
Licencovaný zdroj  Zoological Record  [připojit]  – bibliogragická databáze zaměřená na biologii zvířat
Licencovaný zdroj  Zoological Record (1978-2012)  [připojit]  – bibliogragická databáze zaměřená na biologii zvířat
Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj