Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Elektronické časopisy a knihy na UP

Publication Finder

Nabízí pod odkazem E-časopisy a e-knihy přístup k elektronickým publikacím, které Univerzita Palackého předplácí.

Umožňuje vyhledávat el. časopisy a knihy podle názvu, tématu nebo ISSN/ISBN, také můžete procházet tituly podle disciplín, do nichž jsou publikace roztříděny.

Zahrnuty jsou el. časopisy z plnotextových databází EBSCO, ProQuest, JSTOR, ScienceDirect, SpringerLINK, Wiley Online Library, předplácené tituly Cambridge Core, Oxford Journals, BMJ Journals, LWW kolekce, Annual Reviews, BioOne, ACS a RSC Journals, IOPscience aj.

Dále naleznete el. knihy těchto databází:


Připravujeme nastavení těchto již zpřístupněných kolekcí e-knih:
Navíc jsou k dispozici i zdroje s volně zpřístupněnými plnými texty (Free, Open Access).

Publication Finder je součástí služby EBSCO Discovery Service.

 

Časopisy s online přístupem omezeným heslem

Zájemci mohou s těmito zdroji pracovat přímo na pracovišti odd. BIS (Zbrojnice - přízemí, dveře č. 159) a případně také na pobočkách uvedených v závorce.