Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Elektronické časopisy na UP

Při hledání plných textů článků v online dostupných časopisech z předplacených databází na UP lze využít následující zdroje:

Publication Finder

Seznam dostupných časopisů a knih je k dispozici v rámci služby EBSCO Discovery Service. Umožňuje vyhledávat tituly dle názvu, tématu nebo ISSN/ISBN, také můžete procházet tituly podle disciplín, do nichž jsou publikace roztříděny.

 

Časopisy s online přístupem omezeným heslem

Zájemci mohou s těmito zdroji pracovat přímo na pracovišti odd. BIS (Zbrojnice - přízemí, dveře č. 159) a případně také na pobočkách uvedených v závorce.