Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Elektronické časopisy na UP

Při hledání plných textů článků v online dostupných časopisech z předplacených databází na UP lze využít následující zdroje:

Publication Finder

Seznam dostupných časopisů a knih je k dispozici v rámci služby EBSCO Discovery Service. Umožňuje vyhledávat tituly dle názvu, tématu nebo ISSN/ISBN, také můžete procházet tituly podle disciplín, do nichž jsou publikace roztříděny.

 

EZB = Elektronische Zeitschriftenbibliothek / Electronic Journals Library

Konto Knihovny UP zahrnuje časopisy s plnými texty zpřístupněné na UP díky konsorciálním licencím a předplatným.

Návod k vyhledávání (PDF)

Elektronické časopisy jsou v EZB rozděleny do kategorií podle dostupnosti plných textů článků:

 volně dostupné
 předplacené tituly (přístupné z počítačů v síti UP)
 nedostupné zdroje

EZB obsahuje odkazy na více než 150 tisíc časopisů, přičemž "zelených" volně dostupných časopisů je přes 50 000, viz Directory of Free Access Journals. U "červených" časopisů jsou často dostupné abstrakty, ve vzácných případech také plné texty článků ze starších čísel, což se zobrazí po otevření záznamu časopisu.

EZB je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu, do kterého je zapojeno asi 600 odborných knihoven a institucí v Evropě. Konto Knihovny UP v Olomouci spravuje oddělení bibliograficko-informačních služeb.

 

Časopisy s online přístupem omezeným heslem

Zájemci mohou s těmito zdroji pracovat přímo na pracovišti odd. BIS (Zbrojnice - přízemí, dveře č. 159) a případně také na pobočkách uvedených v závorce.