Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Aktuality

11.5.2017
Encyclopedia of Private International Law

Pouze do 19. května 2017 je k dispozici online beta verze publikace Encyclopedia of Private International Law. Tato encyklopedie osvětluje současný stav mezinárodního práva soukromého po celém světě, obsahuje 247 záznamů (A-Z rozsah) od téměř 200 nejvýznamnějších světových badatelů. Dále zahrnuje přehledy režimů, překlady národních kodifikací a ustanovení mezinárodního práva soukromého v 80 zemích.

Přístup k encyklopedii (pokrytí A-M) je z adresy: http://dx.doi.org/10.4337/9781782547235